آرشیو فیلم

مصاحبه مدیر عامل متد با اصحاب رسانه

شکست دادن کرونا توسط پیرزن ۱۱۰ ساله خوزستانی

افتتاح آسایشگاه جانبازان قطع نخاعی بخش زنان در بیمارستان روانپزشکی نیایش تهران

معرفی بیمارستان روانپزشکی نیایش

کمیسیون پزشکی جانبازان بیمارستان میلاد شهریار

نخستین عمل جراحی کاشت ایمپلنت داخل استخوان بالای زانوی جانباز 70 درصد

مصاحبه دکتر حافظی با خبرگزاری ایثار