رزومه مدیران

دکتر کامران اخوان رضایت

پزشک عمومی

ریاست درمانگاه تامین اجتماعی

ریاست پلی کلینیک تخصصی

مدیریت بیمارستان

ریاست بیمارستان های 17 شهریور و فارابی مشهد به مدت 11 سال

معاونت اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی مشهد

معاونت خرید راهبردی و اسناد پزشکی تامین اجتماعی مشهد

سرپرست مرکز توانبخشی امام خمینی مشهد 

دکتر مهدی شادنوش

قائم مقام معاونت بهداشت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 1392

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان 1392

رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهای وزارت بهداشت 1397

عضو هیئت مدیره شرکت پارس دارو ( سهامی عام ) 1385

قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1384

عضو شورای فرهنگی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران 1378

عضو هیئت امنا دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

مدیر مسئول انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سردبیر نشریه علمی پژوهشی طب و تزکیه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 معاون سلامت شرکت متد اکنون

دکتر علیرضا آموزنده نوباوه

عضو هیات علمی و معاون اجرایی معاونت بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران

متخصص بیماریهای عفونی

رزمنده و جانباز دفاع مقدس

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان از 93 الی 97

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اراک و آبادان از 86 تا 93

عضو کمیته کشوری برنامه ریزی استراتژیک از 78 تا 86

عضو کمیته کشوری معاونین توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت از 84 تا 92

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از 83 تا 86

 معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت متد اکنون