مدیران مراکز

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

پست رسمی

شماره تماس مرکز

کامران اخوان رضایت

مرکز توانبخشی امام خمینی مشهد

سرپرست مرکز

051-33696100

فرزاد بایرامی

بیمارستان روانپزشکی ایثار اردبیل

سرپرست مرکز

045-33511010

ساهی حیدری

بیمارستان روانپزشکی بوستان اهواز

سرپرست مرکز

061-33777794

مهتاب متوسلیان

بیمارستان روانپزشکی میلاد شهریار

سرپرست مرکز

021-65271660

قاسم روان آور

بیمارستان روانپزشکی سلمان یاسوج

رئیس مرکز

074-33344595

قاسم روان آور

درمانگاه شهید مصطفی خمینی یاسوج

سرپرست مرکز

074-33224800

کاظم زمانلو

مرکز ارتز و پروتز شهید باکری آذربایجان غربی

مدیر مرکز

۳۲۲۵۶۱۳۵- ۰۴۴

طاهره کم زبان

مرکز تصویربرداری کوثر تهران

مدیر مرکز

021-22551644

معصومه عبدالملکی

مرکز امداد و آمبولانس کوثر تهران

سرپرست مرکز

021-66700710

سروش قورقی

درمانگاه شاهد تهران

رئیس مرکز

021-77780761

فرهاد مهدی پور دستجردی

مرکز درمان در منزل شاهد تهران

سرپرست مرکز

021-88309288

امیرحسین نسابه

بیمارستان روانپزشکی جنت شیراز

رئیس مرکز

071-38236123

علی محمد کردی

بیمارستان روانپزشکی شهید رجایی اصفهان

رئیس مرکز

031-42235358

ندا ضیاء بشرحق

بیمارستان روانپزشکی صدر تهران

رئیس مرکز

021-22542399

حجت شجاعی

بیمارستان روانپزشکی فجر تبریز

سرپرست مرکز

041-33282750

حجت شجاعی

درمانگاه فجر تبریز

سرپرست مرکز

۰۴۱۳۵۴۱۲۱۹۳

علی نظری

بیمارستان روانپزشکی نیایش تهران

سرپرست مرکز

021-22090124

جواد طوطیان طرقبه

درمانگاه تخصصی داخلی مشهد

سرپرست مرکز

051-38471990

رامین کوهساری

درمانگاه شبانه روزی صابرین رشت

رئیس مرکز

013-32113060

غلام حسین دوست محمدی

درمانگاه فریدن اصفهان

سرپرست مرکز

031-57223199

عقیل اسدی

مرکز ارتز و پروتز کوثر تهران

سرپرست مرکز

021-22948007

سید علی قاسمی

مرکز ارتز و پروتز کوثر خراسان

مدیر مرکز

051-35010430

بهزاد منصوری

مرکز ارتز و پروتز کوثر گیلان

مدیر مرکز

۰۱۳-۳۳۵۱۵۵۹۱

شاهرخ نصیرزاده

مرکز ارتز و پروتز کوثر اصفهان

مدیر مرکز

031-32288520

علی محمد کردی

درمانگاه شبانه روزی جابربن عبدالله انصاری

سرپرست مرکز

031-42647066